Content

Кампания 2016 г.

СМГ и Училищното настоятелството набират средства за пътуванията на отборите по математика за участия в престижни международни състезания

 


Подкрепете Софийска математическа гимназия!

Да подкрепим златните деца на България

Search
#
Send date Mailing subject


Контакти

Адрес: ул. "Искър" No 61
София 1000
e-mail: info@smgstars.org