Content

Кампания 2016 г.

СМГ и Училищното настоятелството набират средства за пътуванията на отборите по математика за участия в престижни международни състезания

 


Подкрепете Софийска математическа гимназия!

Да подкрепим златните деца на България

Search
#
Send date Mailing subject
1
Wed, 13 Nov 2013 13:53:56
Софийска Математическа Гимназия
2
Thu, 07 Nov 2013 13:50:42
Софийска Математическа Гимназия
3
0000-00-00 00:00:00
Благотворителен РОК концерт за младите математици от СМГ 14.03.2013, бар RockIT


Контакти

Адрес: ул. "Искър" No 61
София 1000
e-mail: info@smgstars.org